Tin tức về tài chánh (Financial News)

Latest 2014 holidays: Christmas, New Year and Luna New Year

Big homes can complicate retirement
The pricier the house, the bigger the financial drain
finance.yahoo.com/news/big-homes-can-complicate-retirement-161744232.html
online.wsj.com/articles/big-homes-can-complicate-retirement-1416705247

Nhà lớn có thể phức tạp nghỉ hưu/Giá nhà càng cao, tài chánh đổ đi càng lớn là bài viết từ The Wall Street Journal của Jonathan Clements. Bài viết cho chúng ta biết tại sao nhà càng lớn sẽ gặp trở ngại khi nghỉ hưu như là chúng ta phải trả tiền tiền nhà, tiền lời tiền vay nhà (interest),tiền bảo trì nhà cửa, tiền thuế nhà, tiền bảo hiểm nhà, tiền tiền điện, tiền nước,… mặc dù chúng ta đã trả tiền nhà hết đi vẫn còn chi phí rất cao

Còn những chi phí khác như thay mái nhà hoặc các tủ/kệ trong nhà bếp sau ở nhiều năm…

*** Theo chúng tôi họ liệt kê các loại chi phí phải trả khi nghỉ hưu sau khi trả tiền nhà xong còn thiếu một thứ rất quan trọng, đó là tiền khu (HOA/Homeowner Association annual fee). Tiền này mà không trả, lạng quạng mất nhà như chơi.

5 real estate mistakes retirees make
marketwatch.com/story/5-real-estate-mistakes-retirees-make-2014-10-20

5 sai lầm về địa ốc mà người nghĩ ưu mắc phải như là bảo trì 2 cái nhà cùng một lúc, vẫn còn trả tiền nhà khi nghĩ hưu, không tìm hiểu địa điểm trước khi dọn tới, chuyển qua nhà nhỏ hơn không được nhanh,…

6 Huge Mistakes to Avoid When Applying for a Mortgage Loan
fool.com/investing/general/2014/11/16/6-huge-mistakes-to-avoid-when-applying-for-a-mortg.aspx

Các sai lầm tránh khi vay tiền nhà: không xin preapproved trước khi mua, thay đổi thói quen sử dụng thẻ tín dụng, bỏ trống khi điền đơn, không nhớ đọc hàng chữ nhỏ, nói láo,…

Preapproved và prequalify là hai từ khác nhau.

Xem các bài về tài chánh khác:

More coming soon.

Comments are disabled