Tin tức về tài chánh (Financial News)Rebuilding credit WITHOUT using credit cards
http://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2014/11/22/rebuild-credit-without-credit-cards/19376929/

Có tín dụng (credit) lại mà không cần dùng thẻ tín dụng là bài viết về cách để quý vị có tín dụng lại mà không cần dùng thẻ tín dụng. Đây là cách họ chỉ quý vị làm: trả các khoảng nợ đều hàng tháng như nợ nhà, nợ xe nợ tiền học,… trả hết nợ càng sớm càng tốt, vẫn giữ thẻ tín dụng của quý vị đừng đóng, trả tiền mướng nhà đúng kỳ hạn, dùng thẻ của mấy tiệm mua bán cho như tiệm bán quần áo và nhớ trạ đúng kỳ hạn…

5 Things Not Included In Your Credit Score
http://www.fool.com/investing/general/2014/11/21/5-things-not-included-in-your-credit-score.aspx

Bài viết này cho chúng ta biết các thứ không có xuất hiện trên tờ giấy tín dụng (credit report) của chúng ta như tuổi tát, giống dân, tín ngưỡng, quốc gia gốc, giới tín, lập gia đình hay không (marital status), lương bổng, nghề nghiệp, lý lịch đi làm, cấp dưỡng con cái hay trách nhiệm gia đình,…

12 Things No One Tells You About Student Loan Debt
http://www.huffingtonpost.com/natalie-bacon/12-things-no-one-tells-yo_b_6198484.html

Đây là bài viết về 12 thứ mà không ai cho bạn biết về việc nợ tiền học của bạn như là bạn phải mướn chung cư rẻ tiền vì phần đông tiền thu nhập bạn phải trả tiền vay thời đi học, bạn vẫn chạy chiếc xe thời còn đi học đại học, các người bạn giàu có của bạn không hiểu bạn, bạn không thể có dư tiền để đi nghỉ mát, bạn phải làm thêm việc hai để có tiền trang trải cuộc sống, hiện tại bạn không thể mua nhà được, tiền nợ thời đi học sẽ mãi mãi quanh cuộc sống của bạn,…

6 Huge Mistakes to Avoid When Applying for a Mortgage Loan

http://www.fool.com/investing/general/2014/11/16/6-huge-mistakes-to-avoid-when-applying-for-a-mortg.aspx

Các sai lầm tránh khi vay tiền nhà: không xin preapproved trước khi mua, thay đổi thói quen sử dụng thẻ tín dụng, bỏ trống khi điền đơn, không nhớ đọc hàng chữ nhỏ, nói láo,…

Preapproved và prequalify là hai từ khác nhau.

Student Debt: 6 Charts That Explain it All
http://neatoday.org/2014/11/10/student-debt-6-charts-that-explain-it-all/
Được viết bởi bà Mary Ellen Flannery

Trong bài này cho chúng ta có 6 đồ biểu về vấn đề nợ của học sinh.

Hình thứ nhất là về vấn đề khủng quản nợ của sinh viên từ 2005 đến 2013.  Hình này cho bạn thấy sự chênh lệch giữa nợ tiền học, nợ xe, nợ thẻ tín dụng.

Hình thứ hai cho bạn thấy ai là người có thể đi học đại học ngày nay.

Nợ học sinh không phải chỉ là vấn đề của người trẻ mà còn là vấn đề của người trên 75 tuổi.

Có một cách giải quyết được vấn đề là nới rộng tiền trợ giúp đi học của chính phủ bao gồm tiền dành cho những học sinh có thu nhập thấp (Pell Grant).

Hiện tại có 40 triệu dân Mỹ nợ tiền học. Trong đó có 33 triệu người hội đủ điều kiện của chương trình xóa nợ tiền học liên bang (federal loan forgiveness), 6.8 triệu là nhà giáo/thầy cô giáo (educator) và chỉ có 1 triệu người xin.

Hình cuối cùng diễn tả 10 tiểu bang tăng tiền học phí trong khi tiền trợ giúp từ tiểu bang giảm. Trong đó tiểu bang Arizona đứng đầu, kế đến là Cali,…

Tin tức về tài chánh (Financial News) P. 2 – http://tintucviettoancau.com/tin-tuc-ve-tai-chanh-financial-news-p-2/